Cele szkolenia

 • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do prowadzenia rozmów o zachowaniach samobójczych
 • zmiejszenie lęku przed prowadzeniem rozmowy na temat zachowań suicydalnych 
 • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do profesjonalnego towarzyszenia nastolatkowi i jego rodzinie w sytuacji trudnej
 • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do prowadzenia skutecznych działań postwencyjnych i profilaktycznych

Zapytaj o szkolenie

​​​​​​​

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

W 2021 roku został opublikowany, w ramach projektu „Życie warte jest rozmowy”, raport „Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012-2021”. Raport powstał na podstawie danych Komendy Głównej Policji. Niestety raport ten pokazuje gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych.

Alarmujące są także dane za pierwsze półrocze 2022 roku. Ze statystyk policji wynika, że do końca lipca, na swoje życie próbowało się targnąć 1244 osoby w wieku od 7 do 18 lat. Natomiast z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na depresję leczy się ponad 25000 dzieci i młodzieży. Przy czym trzeba pamiętać, że statystyki mówią wyłącznie o rejestrowanych próbach samobójczych, samobójstwach i o osobach, które podjęły leczenie w publicznej służbie zdrowia. Skala problemu z pewnością jest dużo większa

Jak wyglądają szkolenia?

 • Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych. Jest możliwość podzielenia szkolenia na 4 bloki 3 godzinne.
 • Grupa szkoleniowa to maksymalnie 30 osób.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie są zobowiązane do wzięcia udziału w całości szkolenia, ze względu na temat, który zostaje podjęty na tym szkoleniu.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy_ki otrzymają zaświadczenia.
 • Każdy uczestnik_ka otrzyma komplet materiałów.
 • Cena ustalana jest indywidualnie. 

Zapytaj o szkolenie

Program szkolenia

Moduł I

Rozwój nastolatka

 • Adolescencja- normy poznawcze, emocjonalne i fizyczne
 • Mózg nastolatka

 

Moduł II

Zachowania samobójcze

 • Przyczyny zachowań samobójczych
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży
 • Inne zaburzenia psychiczne a zachowania samobójcze

 

Moduł III

Interwencja w szkole

 • Co może zrobić szkoła? Podstawy prawne
 • Pomoc krok po kroku

 

Moduł IV

Postwencja

 • Model 24 i 72 godziny
 • Działania krótkoterminowe
 • Działania długoterminowe
 • Wsparcie rodziny