Zalety superwizji

Superwizja w edukacji pozwala nauczycielom profesjonalizować swoją pracę, utrzymywać wysoki standard pracy dydaktycznej, chroni przed efektami stresu i syndromem wypalenia zawodowego, daje nowe narzędzia do pracy. Superwizja staje się motywatorem do pracy, pozwala odszukać swoją zawodową misję i rozwija wiedzę, kompetencje potrzebne w zawodzie nauczyciela.

Superwizja jest sposobem na rozwój placówki w kontekście jakości pracy, a jednocześnie wpływa na zmniejszenie liczby problemów wychowawczych.

​​​​​​​

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Superwizja w szkole

i przedszkolu

Co to jest superwizja?

Superwizja to metoda wspierania rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli szkół i przedszkoli. Jest metodą, która wspomaga także bogacenie swojego warsztatu pracy. Pomaga w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnych, radzeniu sobie z trudnościami, zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Superwizja to wymiana doświadczeń, to także okazja do wspólnej analizy trudności, wyzwań i dochodzenia do rozwiązań. Osoby superwizowane zyskują także przestrzeń do zauważenia tego tego, co nieuświadomione, ukryte. To wreszcie metoda, która pozwala na przyjrzenie się swoim przekonaniom i schematom, które niejednokrotnie ograniczają nas w pracy i życiu osobistym.

Celem procesu superwizji jest profesjonalizacja pracy nauczycieli_ek.

Istotą procesu superwizji jest partnerska relacja między superwizorem a superwizowanym.

 

Zapytaj o superwizję

Jak wyglądają superwizje?

  • Superwizje prowadzone są stacjonarnie lub online.
  • Grupowa superwizja to maksymalnie 20 osób.
  • Jedno spotkanie superwizyjne trwa od 2 do 4 godzin zegarowych (w zależności od ilości osób i potrzeb)
  • Cena ustalana jest indywidualnie. 

Rodzaje superwizji

Ze względu na ilość osób biorących udział w superwizji rozróżniamy superwizję:

  • indywidualną- w rozmowie bierze udział superwizor i osoba superwizowana

  • grupową- w rozmowie uczestniczy grupa nauczycieli, proces rozmowy jest facylitowany przez superwizora.