Cele szkolenia

 • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do prowadzenia interwencji w sytuacji kryzysu.
 • powołanie Szkolnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
 • opracowanie wytycznych do stworzenia procedur interwencji kryzysowej w szkole

Zapytaj o szkolenie

​​​​​​​

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Profilaktyka

i interwencja kryzysowa w szkole

Profilaktyka i interwencja kryzysowa

w szkole

Zdalne nauczanie, kwarantanny, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami, nieobecni emocjonalnie rodzice, brak wsparcia i zrozumienia ze strony dorosłych, to wszystko mocno przyczyniło się do pogorszenia kondycji psychicznej młodego pokolenia. Magazyn „Małe Charaktery” ze wsparciem naukowców z Wydziału Psychologii i Kognitywistki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadził szczegółowe badania, w których udział wzięło 306, z czego 40% to pedagodzy i psycholodzy szkolni. Ponad 87% badanych twierdzi, że kondycja psychiczna młodzieży uległa pogorszeniu, oraz aż 45% osób uważa, że to pogorszenie jest znaczne.

W 2021 roku został także opublikowany, w ramach projektu „Życie warte jest rozmowy”, raport „Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012-2021”. Raport powstał na podstawie danych Komendy Głównej Policji. Niestety raport ten pokazuje gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych.

Alarmujące są także dane za pierwsze półrocze 2022 roku. Ze statystyk policji wynika, że do końca lipca, na swoje życie próbowało się targnąć 1244 osoby w wieku od 7 do 18 lat. Natomiast z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na depresję leczy się ponad 25000 dzieci i młodzieży. Przy czy trzeba pamiętać, że statystyki mówią wyłącznie o rejestrowanych próbach samobójczych, samobójstwach i o osobach, które podjęły leczenie w publicznej służbie zdrowia. Skala problemu z pewnością jest dużo większa.

Jak wyglądają szkolenia?

 • Szkolenie prowadzone jest w dwóch blokach szkoleniowych, każdy po 6 godzin zegarowych.
 • Grupa szkoleniowa to maksymalnie 20 osób.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie są zobowiązane do wzięcia udziału w całości szkolenia, ze względu na temat, który zostaje podjęty na tym szkoleniu.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy_ki otrzymają zaświadczenia.
 • Każdy uczestnik_ka otrzyma komplet materiałów.
 • Cena ustalana jest indywidualnie. 

Zapytaj o szkolenie

Program szkolenia

Moduł I

Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

 • Ja jako interwent_ka- własne procesy psychiczne.
 • Kryzys - definicja i dynamika
 • Komunikowanie się w pomaganiu.
 • Modele interwencji kryzysowej.

 

Moduł II

Interwencja kryzysowa w szkole.

 • Przemoc- przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie
 • Cyberprzemoc
 • Nadużycia seksualne
 • Dziecięca żałoba
 • Kryzysy sytuacyjne i traumatyczne

 

Moduł III

Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem.

 • Teoria zachowań suicydalnych
 • Psychologiczny portret osoby zagrożonej samobójstwem
 • Czynniki podwyższonego ryzyka u dzieci i młodzieży
 • Zasady i procedury skutecznej interwencji
 • Postwencja

 

Moduł IV

Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych.

 • Szkolny Zespół Reagowania Kryzysowego- czym się zajmuje i jak go powołać?
 • Procedury działania Szkolnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 • Przykłady działań profilaktycznych- scenariusze zajęć