​​​​​​​

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

13 września 2022

Nauczyciel cegła, pszczoła, a może poppit? Czyli jak budować autorytet nauczyciela?

Co jest jednym z największych wyzwań dla dzisiejszych nauczycieli? Jestem związana z edukacją od 23 lat. Byłam nauczycielką, jestem dyrektorką, trenerką, edukatorką i superwizorką. Pracując i wspierając nauczycieli, i nauczycielki w codziennej pracy wciąż słyszę pytanie: Jak mam budować mój autorytet? Zawsze odpowiadam: Zbuduj relację, a wtedy zbudujesz autorytet. Niby proste, a jednak… Trudność polega na tym, że najpierw trzeba przyjrzeć się sobie, zdiagnozować swój nauczycielki styl, stanąć przed samym sobą i otwarcie odpowiedzieć na pytanie: Jaka/jaki jestem? Prawda może być czasami bolesna i jednocześnie jest konieczna, by dokonać zmiany. 

Czy jesteś nauczycielem autorytarnym? 
Nauczyciele autorytarni polegają na sztywnych zasadach, które egzekwują wręcz ortodoksyjnie. Inaczej mówiąc: „Ma być tak jak ja mówię!”. W środowisku szkolnym nauczyciel autorytarny to typ dyktatora, który głównie wykłada, rzadko wchodzi w interakcje. Jego sposób pracy z klasą zachęca przede wszystkim do intensywnej rywalizacji między uczniami. Gdy wejdziemy do sali, w której uczy nauczyciel autorytarny, to przede wszystkim usłyszymy… ciszę…, ciszę wymuszoną lękiem, strachem, karami. Nauczyciel autorytarny sprawuje ścisłą kontrolę i niczego nie boi się tak bardzo, jak utraty tej kontroli. Jego sztywne zasady i dążenie do perfekcji są ponad pragnieniem kontaktu, relacji i wsparciem uczniów. 
Kto z nas nie doświadczył w swoim szkolnym życiu takiego nauczyciela? Ja do dziś pamiętam moją matematyczkę ze szkoły podstawowej i liceum, i na samo wspomnienie o nich drżą mi ręce. 
Warto zadać sobie pytanie, czy tam gdzie jest strach, lęk, jest możliwość nauczenia się czegokolwiek? Dla mnie matematyka była i jest wiedzą tajemną do dziś.

 

A może jesteś nauczycielem permisywnym?
Ja o takich nauczycielach mówię, że to taka „dobra ciocia”, „dobry wujek”. Rzadko ustalają granice, rzadko stawiają wymagania. Takie podejście może być dobre dla bardzo dojrzałych, niezależnych uczniów, ale nie dla wszystkich. Wielu uczniów potrzebuje lidera. Brakuje im przewodnictwa, kierunku, odwagi i wsparcia. Uczniowie chcą lidera, na którego mogą patrzeć i z którym mogą się komunikować. Nauczyciel permisywny tego nie zapewnia. W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów z Pozytywnej Dyscypliny w klasie, przyglądamy się właśnie różnym typom nauczycieli. Rekwizytem, który symbolizuje nauczyciela permisywnego jest pluszowa maskotka- pszczoła. Często mówię nauczycielom, że taki jak pszczoła jest nauczyciel permisywny, leje miodem, aż zrobi się gorzko od jego nadmiaru. 

Żaden styl nauczania, przedstawiony wyżej nie jest idealny dla maksymalnych wyników w nauce uczniów lub rozwoju społeczno-emocjonalnego. Nauczyciele autorytarni stawiają mur, który nie pozwala na budowanie więzi, natomiast nauczyciele pobłażliwi są ogólnie popularni, ale stawiają uczniom niewiele wymagań. Ich nijakie podejście ogranicza postępy uczniów i stwarza problemy z dyscypliną w klasie.
Całe szczęście jest jeszcze jeden typ nauczyciela.

 

Nauczyciel autorytatywny

Autorytatywny nauczyciel ustala jasne oczekiwania,  promuje pozytywną dyscyplinę w klasie, a przede wszystkim stawia na  relacje. Zachęca do interakcji, ma angażującą i zachęcającą postawę. Często docenia i motywuje. Pielęgnuje szacunek i współpracę wśród uczniów. Jest godnym zaufania wzorem do naśladowania. To nauczyciel, który ustala granice, zasady, a jednocześnie jest otwarty i elastyczny. Jest uważny na potrzeby uczniów i potrzeby sytuacji. To nauczyciel, który potrafi powiedzieć: dziękuję i przepraszam. To wreszcie nauczyciel, który nie wydaje poleceń, a pyta ucznia o rozwiązania danej sytuacji. 

Jeśli chcesz budować relację, wzmacniać i motywować swoich uczniów to zapraszam na szkolenie Pozytywna Dyscyplina w klasie. Prowadzę szkolenia dla rad pedagogicznych, oraz szkolenia otwarte dla nauczycieli. 

 

Artykuły z tej kategorii