​​​​​​​

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 września 2022

Dlaczego Pozytywna Dyscyplina?

Często podczas szkoleń słyszę pytanie: Za co cenisz Pozytywną Dyscyplinę i jak ona ma się do Montessori?
Otóż cenię przede wszystkim za to, że ma wiele wspólnego z montessoriańskim podejściem. 
Pozytywna Dyscyplina to praktyczna, bezkarna metoda, która uzupełnia podstawowe zasady metody Montessori, szanując dziecko jako całość, jako zdolną osobę. Honoruje dyscyplinę nie tylko jako regulację niepożądanych zachowań, ale raczej jako holistyczny i proaktywny proces modelowania, nauczania i zapewniania odpowiednich alternatyw.

Pozytywna Dyscyplina opiera się pięciu kryteriach:
    • Bądź uprzejmy i stanowczy – Pozytywna Dyscyplina nie jest ani pobłażliwa, ani autorytarna; jest to skuteczne pośrednictwo, w którym dzieci są pielęgnowane z życzliwością i szanowane z jasnymi oczekiwaniami, ograniczeniami i granicami.
    • Pozwala dzieciom poczuć przynależność i znaczenie – Pozytywna Dyscyplina uznaje, że jednym z najbardziej wpływowych narzędzi w promowaniu pożądanych zachowań jest zapewnienie dzieciom silnej podstawy miłości, zaufania, szacunku i więzi.
    • Wdrażaj narzędzia długoterminowe – Pozytywna Dyscyplina to ramy, które traktują dyscyplinę jako umiejętność na całe życie, a nie coś, co dzieci powinny kontrolować w krótkim okresie.
    • Uczy cennych umiejętności społecznych i życiowych – Mając na uwadze ten długofalowy pogląd, Pozytywna Dyscyplina dotyczy ogólnego rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, a celem jest budowanie charakteru.
    • Dostrzega mocne strony dzieci – Pozytywna Dyscyplina zachęca dorosłych do zapewnienia, że ​​dzieci są połączone z celową pracą, aby mogły korzystać ze swojej autonomii w produktywny, zorientowany na cel sposób.


Wdrażanie Pozytywnej Dyscypliny może na początku wydawać się trudne, zwłaszcza jeśli kwestionuje nasze obecne rozumienie dyscypliny, która jest powszechnie rozumiane jako kara – a wszystko, co nie jest karalne, jest często błędnie interpretowane jako liberalne. Żadna z tych skrajności nie jest skuteczna w radzeniu sobie z głębszym celem dyscypliny, którym nie jest zaprzestanie „złego” zachowania w krótkim okresie, ale raczej zapewnienie znaczącego budowania charakteru, który kształtuje zachowanie na całe życie.
Dla mnie fundamentem Pozytywnej Dyscypliny są słowa Jane Nelsen:


Skąd w dorosłych ten szalony pomysł, że aby dzieci zaczęły zachowywać się lepiej, muszą najpierw się gorzej poczuć. Dzieci zachowują się lepiej, tylko wtedy kiedy czują się lepiej”

 Jeśli chcesz poznać Pozytywną Dyscyplinę to zapraszam na moje szkolenia.

 

Artykuły z tej kategorii