​​​​​​​

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

12 lipca 2022

Chcę przynależeć i mieć znaczenie.

Pozytywna Dyscyplina opiera się na założeniu, że nie ma złych dzieci, jest tylko złe zachowanie. Pozytywna Dyscyplina wzmacnia i uczy dobrych zachowań, jednocześnie eliminując niechciane. Dzieci uczy się samokontroli, odpowiedzialności i tego, jak ich działania wpływają na nich i innych.

 

Jak działa Pozytywna Dyscyplina?

Dzieci uczą się bycia odpowiedzialnymi i cenionymi członkami swoich społeczności w wyniku Pozytywnej Dyscypliny. Twórczynią programu „Pozytywna Dyscyplina” jest Dr Jane Nelsen, terapeutka małżeństw i rodzin oraz autorka 18 najlepiej sprzedających się książek. Opracowała program Pozytywnej Dyscypliny na podstawie prac Alfreda Adlera i Rudolfa Dreikursa. Jego celem jest nauczenie młodych ludzi, jak być odpowiedzialnymi, pełnymi szacunku i zaradnymi członkami społeczności.

 

Pozytywna Dyscyplina uczy dzieci odpowiedzialności, samodyscypliny, umiejętności rozwiązywania problemów i współpracy.Podstawą PD jest horyzontalna relacja oraz pozwolenie na bycie niedoskonałym. Metoda ta buduje zaufanie i wzmacnia relacje, pomagając tworzyć nowe połączenia w mózgu dziecka. Buduje i utrzymuje poczucie własnej wartości. Uczy dzieci, jak zarządzać swoimi emocjami oraz zdrowego radzenia sobie ze stresem. Zachęca dzieci do działania i rozwija ich poczucie przynależności i znaczenia.Rozwija silne przekonanie, że dziecko ma władzę lub wpływ na to, co dzieje się z nim w życiu.

Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

Według nowych badań ludzie mają potrzebę łączenia się z innymi. Dzieci, które mają silne poczucie przynależności do swojej społeczności, rodziny i szkoły, są mniej podatne na niewłaściwe zachowanie. 

Pozytywna dyscyplina to metoda instruowania i kierowania dziećmi poprzez wyraźne, ale łagodne określenie, jakie zachowanie jest dopuszczalne.Dyscyplina wywodzi się z łacińskiego terminu, który oznacza „instruować lub nauczać”. Według ostatnich badań mózgu ludzie uczą się najlepiej, gdy czują się komfortowo i są połączeni z innymi  bezpiecznymi relacji. W rezultacie celem pozytywnej dyscypliny jest uczenie dzieci poprzez nawiązanie z nimi bezpiecznej, horyzontalnej relacji.

Czy Pozytywna Dyscyplina działa?

Formalna ewaluacja porównująca szkoły Pozytywnej Dyscypliny ze szkołami stosującymi inne programy dyscyplinujące dopiero się zaczyna. Jednak badania nad wdrażaniem technik Pozytywnej Dyscypliny wykazały, że narzędzia Pozytywnej Dyscypliny przynoszą znaczące rezultaty. Badania głównie prowadzone są w Stanach Zjednoczonych. Badanie realizowane  w szkole podstawowej w Sacramento w okresie czterech lat wykazało, że liczba zawieszeń zmniejszyła się (z 64 rocznie do 4 rocznie), wandalizm zmniejszył się (z 24 zdarzeń do 2), a nauczyciele odnotowali poprawę w zachowaniu, postawach i wynikach w nauce. 

 

Chcesz poznać Pozytywną Dyscyplinę? Zapraszam na moje szkolenia.

Artykuły z tej kategorii

20 września 2022
Często podczas szkoleń słyszę pytanie: Za co cenisz Pozytywną Dyscyplinę
17 września 2022
Jestem z Ciebie dumny… kto z nas rodziców, tak nie